SOCIALT ANSVAR

Bakom ett företag finns det alltid människor. Våra mattor är både gjorda av och för människor. Mänskligheten inkluderar också tillåtelse att göra fel. Du lär dig av det. Våra produkter är gjorda för att hålla i det verkliga livet.

VM Carpet investerar i arbetsförhållanden, säkert arbete och kompetensutveckling. Mänskliga rättigheter och likabehandling är våra grundpelare.

”Företagets värderingar är autenticitet, entreprenörsanda, finskhet och mänsklighet. Dessa värderingar återspeglas i vår vardag.” – Enligt en mätning som genomfördes 05/2023 fick uttalandet 4/5 av vår personal enligt Varma arbetshälsoundersökning. I samma arbetshälsoundersökning fick VM Carpet ett betyg på 8,4/10 när det gäller personalens arbetsförmåga.

MILJÖLÖFTE

Vårt familjeföretag tillverkar mattor vid Lappajärvis strand enligt dina mått. All verksamhet drivs av vårt löfte att respektera naturen och belasta miljön på minst möjliga sätt. De flesta av våra produkter har ett nyckelflaggmärke som en indikation på inhemsk tillverkning.

Vårt familjeföretag tillverkar mattor vid Lappajärvis strand enligt dina mått. All verksamhet drivs av vårt löfte att respektera naturen och belasta miljön på minst möjliga sätt. De flesta av våra produkter har ett nyckelflaggmärke som en indikation på inhemsk tillverkning.

De avfallsfragment som produceras vid tillverkningen används huvudsakligen i vår egen verksamhet och resten används som energiavfall i Korsholm utanför Vasa.

VM Carpet har redan gått över till att använda 100 % klimatneutral vattenkraft. Elproduktionens växthusutsläpp under hela livscykeln har kompenserats med ett certifikat på minskat utsläpp (CER, Certified Emission Reduction, eller VER, Voluntariy Emission Reduction) som utfärdats för projekt med förnybar kraftproduktion.

Solkraftverk kompletterar vår miljömässigt respektfulla energiförsörjning. Vi ville göra mer än att bara agera neutralt när det gäller miljön. Under 2021 och 2023 byggde vi Ralos solkraftverk, som är 72,84 kWp i storlek och genererar energi till uppskattningsvis 69647 kWh årligen.

Vi arbetar för ett verksamhetssätt som tar ännu större ansvar för miljön. Vi har byggt upp miljöledningssystemet Ekokompassen och vi har fått ett Ekokompass certifikat. Genom vårt miljöledningssystem strävar vi efter att identifiera den direkta och indirekta miljöpåverkan från vår verksamhet, våra produkter och tjänster, och vidta systematiska åtgärder för att minska utsläpp, avfall, energi- och resursförbrukning. Vi har också beräknat koldioxidavtrycket för vår verksamhet.

Video: Ralos Aurinkovoimalat

FINANSIELL SKULD

VM Carpet har en stark ekonomi som garanterar en god grund för att förnya hållbart med hänsyn till våra värderingar.

Vi är glada över att uppfylla alla juridiska skyldigheter. Vi betalar alla skatter till Finland. Personalens engagemang och långa arbetsrelationer talar om att vi har betalat rätt ersättning för det arbete som utförts i tid och på rätt sätt.

Suomen Asiakastieto Oy har beviljat VM-Carpet certifikatet Finlands starkaste. Klassificeringen är ett synligt bevis på företagets kreditvärdighet, pålitlighet och utmärkta solvens.

Suomen Asiakastieto Oy har beviljat VM-Carpet certifikatet Finlands starkaste. Klassificeringen är ett synligt bevis på företagets kreditvärdighet, pålitlighet och utmärkta solvens.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.